ارسال به دوستان
کد خبر : 60731

پشتیبانی و نگهداری پورتال

درموسسه تبیان خدمات پشتيباني، با استفاده از سامانه ی تیکت و مديريت يكپارچه خدمات پشتيباني به مشتريان محترم ارائه مي گردد.

ارائه خدمات پشتيباني راه دور (ارسال تیکت) و تلفني
ارائه خدمات جانبي مربوط به نرم افزار پورتال شامل ساخت صفحات، ساخت فرم ها، اصلاحات و تغييرات گرافيكي، ايجاد گزارشها، تبديل اطلاعات از ساير بانك هاي (اطلاعاتي) پورتال و آموزشهاي موردنياز در قالب نفر ساعت درخواستي كارفرما
ارائه خدمات پشتيباني رفع عيب نرم افزار پورتال، سرعت نرم افزار پورتال و امنيت نرم افزار پورتال
ارائه خدمات درخواستي كارفرما بصورت حضوري يا راه دور در قالب هاي اختصاصي
ارائه نسخه هاي جديد نرم افزار پورتال كه شامل رفع باگ ها و رفع مشكلات احتمالي سرعت و امنيت باشند طي مدت قرارداد
ارائه نسخه هاي جديد نرم افزار پورتال كه شامل قابليت هاي جديد باشند با اخذ هزينه هاي مرتبط
ارائه خدمات پشتيباني و نگهداري سيستم عامل و سرويس هاي سرور در صورت درخواست كارفرما با اخذ هزينه هاي مرتبط


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :