ارسال به دوستان
کد خبر : 60771

آموزش الکترونیکی

خدمات و محصولات آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی یک شیوه نوین آموزش از زاه دور می باشد که به منظور دسترسی آسان و ارزان همه به منابع و خدمات آموزشی در هر زمان ودر هر زمان و در هرمکان با استفاده از فناوری و ارتباطات انجام می پذیرد در این راستا بخش نرم افزار موسسه تبیان اقدام به تولید نرم افزار های هماهنگ با نیازهای آموزش الکترونیکی نموده است
آموزش الکترونیکی یک شیوه نوین آموزش از زاه دور می باشد که به منظور دسترسی آسان و ارزان همه به منابع و خدمات آموزشی در هر زمان ودر هر زمان و در هرمکان با استفاده از فناوری و ارتباطات انجام می پذیرد در این راستا بخش نرم افزار موسسه تبیان اقدام به تولید نرم افزار های هماهنگ با نیازهای آموزش الکترونیکی نموده است
شبکه آموزش الکترونیکی
LMS
نرم افزار آزمون ساز
کلاس مجازی و آنلاین


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :