1رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
جستجو برای :
اولین شبکه اینترنت ثابت نسل چهارم کشور (TD-LTE ) توسط شرکت ایرانسل در مشهد و ٢۴ شهر دیگر به بهره اینترنت نسل چهارم ایرانسل اینترنت ثابت نسل چهارم ایرانسل با فناوری TD-LTE به بهره برداری رسیداولین شبکه اینترنت ثابت نسل
  • تعداد رکوردها : 1