1رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
جستجو برای :
تفاوت انسان و کامپیوتر در بینایی تفاوت انسان و کامپیوتر در بینایی ها قدرت بینایی داشته باشد کار بسیار سختی است، نه فقط به این علت که به کامپیوتر دستور بدهیم آن را انجام
  • تعداد رکوردها : 1