97رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
جستجو برای :
روش های کار 10 اردیبهشت 1396 12:53
موسسه استان قدس رضوی 10 اردیبهشت 1396 13:53
test2
اهداف عنوان 8 اردیبهشت 1396 15:7
کسی این مراحل را ساده تلقی نکرده است. البته به جز "ماروین مینسکی" نابغه تکنولوژی Al(هوش مصنوعی) که در سال 1966
حتی می تواند به کاهش هوش بیانجامد.ما لزوما نیازمند مغز بزرگ تری نیستیم، ما مغز بهتری لازم داریم. طی 10 هزار سال گذشته
  • تعداد رکوردها : 97