1رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
جستجو برای :
خلق یک «ایده کسب و کار» جدید، لزوما به معنای خلق یکباره و ناگهانی مدل کسب و کار خلاقانه چهار راه برای خلق ایده کسب و کار و ناگهانی مدل کسب و کار خلاقانه ای که تا به حال وجود نداشته نیست. کار شما با تقلید از مدل های کسب و کار
  • تعداد رکوردها : 1