3رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
جستجو برای :
از چشم شما عبور می کند و با شبکیه چشم شما برخورد می کند و شبکیه پس از انجام چند آنالیز اولیه آن را به مغز
مغز انسان ساختار بسیار پیچیده و عجیبی دارد که هنوز انسان به طور کامل موفق نشده تمام زوایای بررسی رابطه هوش و سایز مغز انسان حتی می تواند به کاهش هوش بیانجامد.ما لزوما نیازمند مغز بزرگ تری نیستیم، ما مغز بهتری لازم داریم. طی 10 هزار سال گذشته
المپیک و ابر انسان ها 6 اردیبهشت 1396 9:21
به جریان خون یافته اند. راهکاری که در نهایت امکان اکسیژن رسانی به حیوان مورد آزمایش را برای 15 دقیقه (علی رغم
  • تعداد رکوردها : 3