3رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
10 جمله الهام بخش از بزرگان کسب و کار دنیا برای موفقیت و پیشرفت در شروع یک کسب و کار
می شود، برای شما نیز آورده شده تا در سال 1396 موفق تر از سال قبل تان شوید:• شکست های گذشته را در گذشته دفن کنیدداستان های شکست استارتاپ
آغازی برای داستان صدها کارآفرینی موفق و هزاران کارآفرینی ناموفق بوده است ولی، خود پایان ساعت ها و روزها
  • تعداد رکوردها : 3